Historia nie taka dawnaBył rok 2011. Obchodziliśmy dwudziestą rocznicę naszego przyjazdu na

Ziemię Chełmińską. Wśród gości nie mogło zabraknąć motocyklistów. „Dwudziestolecie zasiedlenia Chełmna przez Wikingów” tak napisaliśmy na klubowym forum, zapraszając do udziału w imprezie.

Chełmno leży nad Wisłą, a my trasę przejazdu zaplanowaliśmy po obu jej stronach.

Wtedy też zrodziła się idea mostu, motocyklowego mostu, który połączył dwa brzegi Wisły.

W duchu tej właśnie idei powstał pomysł na nazwę:   MotoBridge.