2011            

2012              MotoBridge_2012.html
 
 

Nasze spotkanie miało charakter kameralny, a zarazem symboliczny.

Na dwudziestą rocznicę wikińskiego osadnictwa na Ziemi Chełmińskiej przyjechało...


dwadzieścia osób.